5
MATEMATYKA Z KLASĄ
KLASA VI
5. Bryły
154
5.1.
Rozpoznawanie walca, stożka i kuli
154
5.2.
Prostopadłościany i sześciany
159
5.3.
Prostopadłościany i sześciany – pole powierzchni i objętość
165
5.4.
Graniastosłupy proste
170
5.5.
Ostrosłupy
176
5.6.
Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem szóstoklasisty
180
6.
Elementy statystyki opisowej
183
6.1.
Gromadzenie i porządkowanie danych
183
6.2.
Odczytywanie informacji z tabel i diagramów
188
6.3.
Odczytywanie danych z wykresów
195
6.4.
Projekt: zabawa w ankietera
201
6.5.
Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem szóstoklasisty
206
7.
Liczby całkowite
209
7.1.
Przypomnienie wiadomości o liczbach całkowitych. Wartość bezwzględna
209
7.2.
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
215
7.3.
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
222
7.4.
Działania na liczbach całkowitych
227
7.5.
Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem szóstoklasisty
234
8. Wyrażenia algebraiczne i równania
237
8.1.
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych na podstawie informacji
237
8.2.
Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych
243
8.3.
Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań
249
8.4.
Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem szóstoklasisty
254
9.
Nasza klasa i matematyka. „Przed gimnazjum” – testy
257
9.1.
Ludzkie ciało w liczbach
257
9.2.
Na ratunek „Mopsikowi”
262
9.3.
Tangram
268
9.4.
Zagadki Staszka Holmesa
273
9.5.
Żyj zdrowo
277
9.6.
Zakupy
282
9.7.
Zaczarowany ogród
287
9.8.
Nastolatek w kuchni
293
9.9.
Na stadionie
297
9.10.
Ciekawostki o bibliotekach
301
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...29